El plec
no té coordenades i no és pot posicionar
Acceptar
Quantitat de plecs per zona: